Planlægning fra start til slut

 

Hos NYTTELAND får du rådgivning til planlægning og miljøvurdering af projekter fra den første kontakt med myndigheder til du står med en vedtaget lokalplan og en etableringstilladelse.  

NYTTELAND er særligt specialiseret inden for planlægning af store vedvarende energianlæg i det åbne land.
NYTTELAND har en landskabsarkitektfaglig vinkel på placering og vurdering af tekniske anlæg i det åbne land og har med 15 års erfaring med planlægning og miljøvurdering en stærk faglig profil.


NYTTELAND samarbejder med andre relevante rådgivere så rådgivning og de endelige planer og miljøvurderinger er godt fagligt funderet.