Planlægning af vedvarende energianlæg


NYTTELAND rådgiver private virksomheder eller lodsejere, der ønsker at opstille et vedvarende energianlæg, samt kommuner der ønsker assistance til eksempelvis overordnede planlægning eller udvælgelse af områder til vedvarende energianlæg.

NYTTELAND tilbyder rådgivning i udformningen af vedvarende energiprojekter med udgangspunkt i den givne lokalitet, med det formål at finde frem til de bedste løsningsmuligheder i forhold til eksempelvis indpasning i landskabetoptimale produktionsmuligheder, hensyntagen til eksisterende naturforhold og forslag der kan styrke områdets biodiversitet samt eventuel rekreativ udnyttelse.

Ligeledes kan NYTTELAND udarbejde lokalplan, kommuneplantillæg og miljøvurderinger (herunder VVM) for projektet, samt øvrigt relevant materiale der opfylder de lovmæssige krav.

NYTTELAND er især specialiseret inden for planlægning af store vedvarende energianlæg i det åbne land – særligt vindmøller og solceller.


NYTTELAND har arbejdet med planlægning og miljøvurderinger af vedvarende energianlæg siden 2008, og har med den erfaring en stærk faglig profil.

NYTTELAND samarbejder med andre relevante rådgivere, så rådgivning og de endelige planer og miljøvurderinger er godt fagligt funderet.


De fleste kommuner ønsker at medvirke til den grønne omstilling. Samtidig med den grønne omstilling gives der flere steder udtryk for ønsker om at styrke biodiversiteten og forbedre de rekreative muligheder for befolkningen i området. 

Kontakt NYTTELAND for en uforpligtende snak om dit projekt.