NYTTELAND tilbyder

Hos NYTTELAND kan du få rådgivning og udarbejdet alt  materiale, der skal bruges i processen frem mod et vedtaget plangrundlag og en §25-tilladelse efter miljøvurderingsloven. Du kan ligeledes få hjælp og rådgivning til udvælgelse af lokaliteter til vedvarende energianlæg. 

Opstartsfasen

 • Screening af område til energianlæg
 • Første henvendelse til myndighed/kommune
 • Projektbeskrivelse, der beskriver projektet til det videre arbejde med myndigheden

Plangrundlag

 • Forslag til lokalplan og kommuneplantillæg 

Miljøvurdering

 • Miljøvurdering af planer
 • Miljøvurdering af projekt

Udformning af projektet med udgangspunkt i lokaliteten

 • Hensyn til natur 
 • Øget biodiversitet
 • Rekreativt indhold
 • Tilpasning til landskabet
 • Optimal produktion

Borgerkontakt

 • Deltager i borgermøder i alle faser af planlægning
 • Præsentation af projektet
 • Deltager i dialog med borgere/naboer omkring ønsker til projektet

Visibilitetsanalyser og landskabelig påvirkning

 • Vurderinger af landskabelige påvirkninger fra vindmøller på land og vand
 • Visualiseringer